JPK

JPK - Jednolity Plik Kontrolny

 

Jakie dane podlegają raportowaniu w JPK?

Raportowaniu będą podlegać księgi podatkowe, które należy rozumieć jako księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

Jakie są struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zakres danych:

    Księgi rachunkowe,
    Magazyny,
    Wyciągi bankowe,
    Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
    Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPiR,
    Faktury VAT,
    Ewidencje przychodów.

Jak będzie wyglądać procedura kontroli w zakresie JPK?

Bez wezwania organu podatkowego, podatnicy VAT będą zobowiązani do przekazywania plików JPK w strukturze "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Na żądanie organu kontrolującego - Urząd Skarbowy występuje do podatnika z żądaniem przesłania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych za dany okres
Firma generuje z systemu dane, o które wystąpił Urząd Skarbowy
Zebrane dane przedsiębiorstwo przekazuje do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych
Następuje weryfikacja danych przez urząd i ich zapis na serwerze Ministerstwa Finansów

Jak się przygotować do wprowadzenia w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Sprawdź z ilu systemów informatycznych będą pochodziły dane potrzebne do wygenerowania JPK
Porównaj dane z JPK z posiadanymi systemami
Monitoruj aktualizację programów, które uwzględniają JPK i zaplanuj ją w swojej firmie
Zainstaluj aktualizację i wygeneruj testowy plik JPK
Sprawdź, czy wygenerowane dane są kompletne i poprawne pod względem merytorycznym

Uwaga! W przypadku faktycznej kontroli poprawianie danych na Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) jest zabronione, dlatego ważne jest przetestowanie mechanizmu, zwłaszcza jeśli w swojej firmie posiadasz oprogramowanie więcej niż jednego dostawcy.

Jednolity Plik Kontrolny nie obejmie okresów rozliczonych wcześniej, czyli przed lipcem 2016 roku.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@rakssql.eu
Infolinia 801 000 680, tel. 22 349 99 06

Serwis RAKSSQL

Zaufali nam:

Copyright © 2018 Prestige Group